นั่ง

25 มกราคม 2550

“นี่มารศรี เธอบอกฉันหน่อยซิว่า sit in, sit on กับ sit in on แตกต่างกันยังไง ฉันชักงง”

“sit on ก็แปลว่า นั่งบน เช่น sit on a chair ไง ไม่มีความหมายแอบแฝงอะไร sit in on ฉันก็บอกเธอไปแล้ว ส่วน sit in ก็แปลว่า นั่งใน เช่น He wants to sit in the house all day. = เขาอยากนั่งอยู่ในบ้านตลอดทั้งวัน

“โธ่เอ๋ย แค่นั้นเองเหรอ นึกว่ามีความหมายเชิงสำนวนอะไรซะอีก”

“ก็มีนะ sit-in ถ้ามี hyphen เชื่อมติดกันเป็นนามก็เป็นการประท้วงรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนักศึกษาสมัยสงครามเวียดนามชอบใช้ เป็นการเข้าไปนั่งยึดพื้นที่ เช่นสถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะ โดยไม่ใช้ความรุนแรง จนกว่าสิ่งที่เรียกร้องจะได้รับการตอบสนอง หรือไม่ก็โดนตำรวจหิ้วปีกลากไปก่อน”

“โห แล้ว sit in ที่เป็นสำนวนไม่มีเหรอ”

“มีสิ sit in with หมายถึงร่วมเล่นดนตรีในฐานะแขก เช่นสมมุติว่าเธอเป็นมือกลองรับเชิญ เธอก็จะ sit in with the band = เล่นกับวง เฉพาะครั้งนั้น หรือถึงเธอจะเป็นนักร้องหรือนักดนตรีที่ไม่ได้นั่งก็ยังใช้สำนวน sit in with ได้อยู่”

“มี in ก็ต้องมี out อย่าบอกฉันนะว่ามีสำนวน sit out ด้วย”

“มีสิ sit out เป็นสำนวนแปลว่า ขอผ่านรอบ เช่น She danced the fast disco numbers with him, but asked to sit out the slow songs. = เธอเต้นเพลงดิสโก้เร็วๆ กับเขา แต่ขอผ่านไม่เต้นเพลงช้า

“sit down ก็แปลว่า นั่งลง แล้ว sit up ล่ะ มีความหมายไหม”

“มีสิ แปลว่า นั่งตัวตรง หรือถ้าเป็นสำนวนก็หมายความว่า หูผึ่ง เช่น The news made him sit up. = ข่าวนั้นทำให้เขาหูผึ่ง

"ฉันไม่เคยรู้เลยว่า sit คำเดียวพอผสมกับคำอื่นยังมีความหมายได้อีกตั้งเยอะแยะ"

"ศัพท์ภาษาอังกฤษก็อย่างนี้แหละ ไม่ค่อยมีคำไหนที่ใช้แพร่หลายและมีความหมายเดียวหรอก"

"นั่นสิ ทั้ง sit down, sit up, sit in, sit out ยังดีนะที่คำว่า sit โดดๆ มีความหมายเดียว"

"ใครบอกเธอล่ะ sit ถึงจะเป็นคำเดียวก็ยังมีความหมายอื่นๆ นอกเหนือจาก นั่ง ได้ อาจจะแปลว่า วางอยู่ เช่น The kettle is sitting on the stove. = กาน้ำ (กำลัง) วางอยู่บนเตา"

"อ๋อ แบบใช้กับวัตถุก็ได้ แต่ความหมายก็คล้ายๆ กันนี่"

"ก็แนวเดียวกัน หรือแปลว่า แช่ ก็ได้ เช่น Let it sit for at least 60 minutes. = ปล่อยให้มันแช่ไว้อย่างน้อย 60 นาที แต่สังเกตด้วยนะว่า sit ในทั้งสองความหมายนี้เป็น intransitive verb คือไม่มีกรรมรองรับ"

"อย่าบอกฉันนะว่า sit มีกรรมได้ด้วย ถ้าฉันอยากบอกว่า นั่งเก้าอี้ จะพูดว่า sit a chair ได้เหรอ"

"ไม่ได้ เธอต้องพูดว่า sit on a chair ความจริงนามเดียวที่ใช้เป็นกรรมสำหรับ sit ได้คือ exam”

"sit exam หมายความว่า นั่งสอบ เหรอ"

"sit an exam, sit the exam ต้องมี article นะ อย่าลืม ส่วนมากเป็นวิธีใช้แบบอังกฤษ ถ้าแบบอเมริกันหรือทั่วไปจะใช้ว่า take an exam ความจริงไม่ได้เกี่ยวกับว่านั่งสอบหรือยืนสอบหรอก แต่แปลว่า ทำข้อสอบ"

สมัครเป็นสมาชิก ดาวน์โหลดฟรีอีบุ๊ค "ฟอไฟฟุดฟิดอังกฤษอเมริกัน เล่ม 1"

* indicates required
boonhod@hotmail.com
Copyright (C) 2019 by Jakkrit Srivali. All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ โดย จักรกฤษณ์ ศรีวลี
>
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram